Opstellingen

Loop je steeds vast in je werk (je loopbaan, je rol in het team, de omgang met je manager, of…)? Is er een werk-/privéthema of patroon waar je de vinger maar niet op kunt leggen, met andere therapievormen? Dan biedt een opstelling/systemisch werk uitkomst.

Opstelling of systemisch werken
Een opstelling is een werkvorm in een groep die ook bekend is onder de naam ‘systemisch werken’. Jij, ik, wij allemaal zijn onderdeel van systemen in ons leven. Denk maar aan je familie, je schoolklas, vereniging, werk, vrienden. Veel van wat je doet, voelt en vindt komt voort uit deze systemen en vormt onbewust patronen die je meeneemt in nieuwe systemen. Soms belemmeren deze patronen je om je eigen plek in te nemen in een systeem.

Patronen en dynamieken herkennen
Bij een opstelling begeleid ik je om patronen te herkennen met de hulp van representanten die staan voor belangrijke personen van een familie, een team of organisatie. Bij een traumaopstelling gaat het om aspecten van jouw persoonlijkheid. Jij kiest representanten en zet hen neer op een plek in de ruimte. Deze personen ervaren vervolgens hoe het is om op die plek te staan. Zo worden dynamieken zichtbaar van dat systeem en krijg je als vragensteller nieuwe inzichten over je vraag.

CIRKELLAB voor opstellers en cliënten
Onder de naam CIRKELLAB organiseer ik geregeld opstellingenworkshops voor opstellers en cliënten in de omgeving van Utrecht en op andere lokaties. Houd de agenda in de gaten voor komende workshops. Een groep start bij voldoende aanmeldingen (minimaal 5, maximaal 12-15 personen).

Tafelopstelling/Genogram
Een tafelopstelling is een individuele systemische werkvorm. En een genogram is een andere mogelijkheid om je gezin/familie van herkomst in kaart te brengen en te relateren aan je hulpvraag.