Traumatherapie bij ontwikkelingstrauma

NARM
Neuro Affective Relational Model, ofwel NARM, is een vorm van lichaamsgerichte traumatherapie die wordt ingezet bij ontwikkelingstrauma, ook wel complex trauma genoemd. Ontwikkelingstrauma ontstaat niet acuut zoals een schoktrauma, maar ontwikkelt zich vaak over langere tijd. Door omstandigheden wordt niet voldaan aan je basisbehoeften als kind. Je kunt dan denken aan seksueel trauma op jongere leeftijd, pestgedrag of emotionele verwaarlozing. NARM gaat uit van overlevingsstijlen die je opbouwt in je vroege jaren om op dat moment te ‘overleven’ door je levendigheid te onderdrukken. Als je ouder wordt, heb je deze stijlen niet meer nodig. Soms blijven deze patronen toch bestaan en hebben ze een negatieve invloed op wie en hoe je bent in het hier en nu.

Overlevingsstrategieën/-stijlen
Doordat de emotionele energie nog steeds in je lichaam zit, voel je je bijvoorbeeld voortdurend opgejaagd. Dat uit zich in lichamelijke onrust, stressgedachten, angst of agressie. Het omgekeerde kan ook: je gaat in een overlevingsstand, omdat je alle onrust en angst juist niet wilt ervaren. Ongemerkt heb je overlevingsstrategieën ontwikkeld waarbij je jezelf wegcijfert en je geen contact meer hebt met wat voor jou belangrijk is. Je wilt altijd controle houden, blijven presteren en weet niet meer hoe je kunt ontspannen. Je bent eigenlijk ‘niet jezelf meer’; je identiteit is ‘verstoord’.

Emotionele afronding met NARM
Met NARM werk je aan de emotionele afronding van negatieve patronen. Gaandeweg kom je tot een emotionele ontlading en leer je hoe je de niet-geleefde emoties kunt loslaten. Door te ontdekken hoe we onze levendigheid tegenhouden of onderdrukken, openen we de weg naar meer levendigheid, ruimte en verbinding, afstemming en vertrouwen, autonomie in het contact met anderen. NARM combineert SE (Somatic Experiencing) en somatic mindfulness met inzicht in overlevingsstijlen die we opdoen als kind.

NARM is ontwikkeld door dr.Laurence Heller en heeft vooral effect bij het verwerken van ontwikkelingstrauma. Lees meer over Somatic Experiencing (SE) als methode bij de verwerking van schoktrauma.