Cliëntgericht werken

De principes van cliëntgerichte (psycho)therapie van Carl Rogers stelt jou als mens centraal en focust minder op alleen symptomen of klachten. In het Engels heet de methode ‘client-centered therapy’. Dat maakt het nog duidelijker dat jij als mens centraal staat.

Eigen vermogen om te leren en te ontwikkelen
Rogers gaat ervan uit dat ieder mens het vermogen heeft zich te ontwikkelen en te ontplooien, waardoor je sterker en gelukkiger in het leven staat. In deze therapie staan begrippen als empathie, echtheid en acceptatie centraal. We werken op basis van een transparante, positief welwillende benadering. Ik help je als begeleider om je gedachten en gevoelens te onderkennen en te onderzoeken en om de keuzes te maken die jij wilt en kunt maken. Jouw ervaring, verwachtingen en gevoelens zijn het vertrekpunt in dit leerproces. Ik stel oordeel uit, stel geen doelen, maar begeleid je om zelf je weg te vinden.