Nazorg bij Medisch trauma


Het Corona virus heeft een enorme impact op ons leven.  
Van iedereen wordt verwacht zich aan regels te houden om verdere verspreiding te voorkomen. Velen van ons werken al een hele tijd vanuit huis en houden contact met collega's via beeldbellen, sociale media, telefoon en mail. De scholen waren een hele tijd gesloten en kinderen kregen vanuit huis les. Dat geeft de nodige (extra stress)
   
Als je in de zorg werkt, betekende/betekent dat op veel plaatsen gedurende lange tijd veel extra werk, op onregelmatige tijden en onder extreme en vaak niet voorziene omstandigheden. Je probeert vol te houden onder bijna onmenselijke omstandigheden. Je ziet patiënten bezwijken. En pas als de grootste drukte voorbij is, neem je tijd voor jezelf en merk je wat het jou heeft gedaan, hoe het jou heeft uitgeput.

Een nog grotere impact ontstaat doordat mensen het virus onbedoeld oplopen en er heel erg ziek van worden. Door langdurig te zijn behandeld in een ziekenhuis, op een intensive care of bij langdurig verblijf in 1 ruimte door thuis quarantaine kun je last krijgen van onverwerkte en in het lichaam vastgehouden emoties. 
Als je om gezondheidsredenen in een ziekenhuis bent behandeld voor Corona kun je restverschijnselen in je lichaam ervaren. Zoals een hoge lichaamsspanning en het gevoel het vertrouwen in het eigen lichaam verloren te hebben. 
En als je in een kunstmatige coma bent gebracht, dan kan alles in het begin vreemd voelen.Sommige mensen melden na langdurige (fysio)therapie en andere ondersteuning dat ze nog steeds vermoeidheidsklachten en andere symptomen ervaren. Het herstel verloopt heel langzaam. Je moet jezelf weer helemaal opnieuw ontdekken, stapje voor stapje weer opbouwen en langzaam weer de regie overnemen over je eigen leven.

Hierboven genoemde ervaringen kun je als traumatisch bestempelen. Net als ander medisch trauma, zoals: niet goed voorbereide of plotselinge ingrepen, slecht herstel bij een verdoving, een ongeluk of zware verwondingen, een bevalling met medische ingrepen (traumatisch voor moeder en kind).  

Somatic Experiencing als biologische traumaverwerkingsmethode kan je ondersteunen in het helingsproces of bij herstel na hoge werkstress. Je kunt alsnog contact maken met de opgedane en in het lichaam opgeslagen ervaringen, waardoor steeds meer spanning kan worden losgelaten en je vertrouwen in je eigen lichaam kan herstellen en je veerkracht kan toenemen.