Van waanzin naar wijsheid, DIS en trauma

In het boek "van waanzin naar wijsheid" neemt Iris van Zomeren je aan de hand van haar eigen levensverhaal  mee op een boeiende en indrukwekkende ontdekkingsreis. Zij vertelt heel openhartig over de zeer traumatiserende ervaringen die zij als kind meemaakte en die zo heftig waren dat zij die alleen kon overleven door een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) te ontwikkelen. Ik heb het boek in een ruk uitgelezen!

Iris heeft naast traumaverwerking via reguliere therapievormen met lichaamsgerichte methoden gewerkt aan haar getraumatiseerde zenuwstelsel. Naast Somatic Experiencing (SE) van dr. Peter A. Levine heeft zij baat gehad bij Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE), Ego State Therapy (EST), Resource Therapy (RT) en Eye Movement Integration (EMI).

Iris beschrijft in heldere taal hoe al deze benaderingen haar hebben geholpen. Zij laat zien dat een succesvolle individuele 'traumagenezing'  mogelijk is. Zij laat ook zien hoe het trauma haar niet zwakker heeft gemaakt, maar uiteindelijk sterker! Dit wordt ook wel posttraumatische groei (PTG) genoemd.
Zo is er ook aandacht voor het proces van de therapeut. Citaat uit het voorwoord geschreven door een therapeute: "Soms was het ook voor mij moeilijk en zwaar, maar er zijn ook zoveel mooie momenten geweest. Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om een tijdje haar reisbegeleidster te mogen zijn, en na verloop van tijd een medereizigster.Trauma is echter niet alleen een individueel probleem, maar ook een maatschappelijk probleem. Ik denk dan ook dat het heel belangrijk is dat er op maatschappelijk niveau gekeken wordt naar wat er mogelijk is op het gebied van de preventie van trauma. Daarbij is het mijns inziens uitermate belangrijk dat er voldoende goed opgeleide traumatherapeuten beschikbaar zijn, zodat we toe kunnen werken naar een wereld waarin we steeds minder geregeerd worden door trauma."

Dit boek is een cadeau voor iedereen; het is zeer geschikt voor zowel cliënten als coaches, counselors, psychiaters, ervaringsdeskundigen, hulpverleners en (psycho)therapeuten. Daarnaast kan het heel behulpzaam zijn voor eenieder die trauma meemaakt in zichzelf of in de omgeving en die daar meer inzicht in wil krijgen. 
Link naar voorproefje van het boek: https://www.elikser.nl/van-waanzin-naar-wijsheid.htm